Bank Nowy BFG S.A. podpisał umowę z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. co pozwala na oferowanie kompletnych zestawów do składania podpisu elektronicznego. Podpis elektroniczny jest w pełni bezpieczny i posiada rangę podpisu własnoręcznego.

Więcej informacji: www.elektronicznypodpis.pl

Rozliczenia

Obowiązkowe rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

  • deklaracje podatkowe do Urzędów Skarbowych
  • faktury elektroniczne
  • przetargi i aukcje elektroniczne
  • kontakty z administracją publiczną
  • elektroniczna Dokumentacja Medyczna
  • elektroniczna Legitymacja Studencka
  • wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego