• szybka, tania i bezpieczna forma realizacji płatności
  • możliwość wyboru trybu wysyłania poleceń wypłaty (standard lub ekspresowy w walutach EUR, USD i GBP)
  • możliwość negocjowania kursu kupna / sprzedaży walut

 

Rodzaje poleceń

Rodzaje poleceń opłaty

  • otrzymywane na rzecz polskich beneficjentów z banków krajowych i zagranicznych
  • wysyłane na rzecz beneficjentów krajowych i zagranicznych na zlecenie
  • Klientów Banku