Przekaz w obrocie dewizowym jest to transakcja płatnicza obejmująca:

  • polecenie wypłaty
  • przelew SEPA
  • przekaz w Grupie BPS
 

Przelew SEPA

Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki:

  • waluta transakcji EUR;
  • dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony
  • występuje opcja kosztowa „SHA";
  • przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
  • bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT