• bezpieczeństwo środków finansowych Kupującego i Sprzedającego
 • 0 zł za otwarcie rachunku
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • minimalizowanie ryzyka związanego z przeprowadzaniem transakcji dokonywanych w obrocie gospodarczym.
 

Korzyści

 • bezpieczeństwo środków finansowych kupującego oraz bezpieczeństwootrzymania zapłaty przez sprzedającego
 • zabezpieczenie środków w razie egzekucji bądź ogłoszenia upadłości posiadacza rachunku
 • możliwość negocjacji warunków prowadzenia rachunku (opłaty, prowizje, oprocentowanie)
 • zwiększenie wiarygodności stron transakcji jako partnerów handlowych,
 • ochrona środków pieniężnych znajdujących się na rachunku powierniczym przed zajęciem egzekucyjnym,
 • ochrona środków pieniężnych znajdujących się na rachunku powierniczym przed włączeniem do masy upadłościowej w przypadku ogłoszenia upadłości Powiernika
 • dostęp do pieniędzy zdeponowanych na rachunku dla posiadacza i kontrahenta wyłączne w sytuacjach określonych w umowie zawartej z bankiem
 • eliminacja ewentualnych opóźnień w rozliczeniach