• 0 zł za dostęp do usługi bankowości elektronicznej PBSBank24
  • 0 zł za dostęp do usługi biometrii
  • możliwość założenia OVN
 

Korzyści

  • 0 zł za otwarcie rachunku podstawowego
  • 0 zł za bankowość elektroniczną PBSBank24 (token programowy)
  • 0,20 zł za krajowe przelewy elektroniczne (elixir)
  • 0 zł za dostęp do usługi biometrii, umożliwiającej wypłatę gotówki bez użycia karty płatniczej w sieci bankomatów Banku Nowego BFG S.A. (wyłącznie dla jednoosobowych działalności gospodarczych lub wolnych zawodów)
  • 0 zł za kartę Visa Business Classic zbliżeniowa**
  • możliwość założenia  jednodniowej lokaty Overnight
  • doradztwo ubezpieczeniowe


** jeśli miesięczna wartość transakcji bezgotówkowych wyniesie co najmniej 800,00 zł (w innym przypadku 8,00 zł/m-c)