Bank Nowy BFG S.A. współpracuje z Concordia Polska TUW oraz Concordia Capital S.A. gwarantując stabilność finansową i bezpieczeństwo w trudnych sytuacjach losowych. Klientom Biznesowym oferujemy ubezpieczenia na życie i zdrowie.

Zabezpieczenie od ryzyk typowych dla tej branży.

Zapewnij Sobie i Twojej rodzinie wsparcie finansowe w ważnych i trudnych chwilach.

Skorzystaj i czuj się bezpiecznie za granicą.