Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to instytucja powołana w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich, która gromadzi, przechowuje oraz przetwarza informacje o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej Klientów indywidualnych i biznesowych banków oraz SKOK-ów.      

  

Kiedy dane mogą trafić do BIK?

Dane mogą trafić do BIK w momencie składania przez Klienta w banku lub SKOK-u wniosku kredytowego oraz po zaciągnięciu przez niego zobowiązania.

Informacje dotyczące zaciągniętego kredytu bank lub SKOK aktualizuje przynajmniej raz w miesiącu, przez cały okres trwania zobowiązania.

Do BIK trafiają dane osobowe Klienta, informacje o zobowiązaniach kredytowych oraz zadłużeniu.

Jeśli zobowiązanie było spłacane terminowo, BIK przetwarzał dane od chwili ich przekazania do tej instytucji, aż do wygaśnięcia zobowiązania. Jeżeli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania, dane te są udostępniane bankom i SKOK-om w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez wskazany okres, poświadczając pozytywną historię kredytową.

Dane mogą być przetwarzane również bez wyrażenia

zgody przez okres 5 lat, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • zobowiązania nie były regulowane lub wystąpiła zwłoka w spłacie powyżej 60 dni
  • upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania Klienta przez bank czy SKOK o zamiarze przetwarzania danych bez wyrażenia przez niego zgody

Dodatkowo na mocy nowelizacji ustawy Prawo Bankowe dane dotyczące zobowiązań wszystkich Klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, dla celów związanych ze stosowaniem przez banki metod statystycznych.

Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgody Klienta.