Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA jest pierwszym, największym i najbardziej rozpoznawalnym biurem informacji gospodarczej działającym w Polsce. Działalność rozpoczął 4 sierpnia 2003 roku. Jako jedyny BIG od początku przyjął strategię działania polegającą na obsłudze wszystkich podmiotów gospodarczych – od jednoosobowych firm, poprzez małe i średnie przedsiębiorstwa po wielkie korporacje. W efekcie, jako jedyny stworzył ogólnopolski system wymiany informacji gospodarczych łączący wszystkie gałęzie gospodarki. Od 14 czerwca 2010 r., po zmianie przepisów, z usług Krajowego Rejestru Długów mogą korzystać także osoby fizyczne, gminy i wtórni wierzyciele. KRD od początku działa pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Jakie dane trafiają do KRD?

W ustawie Prawo bankowe art. 105 ust. 4a-4c mówią o tym, że banki mogą

udostępniać biurom informacji gospodarczej dane o zobowiązaniach powstałych

z tytułu umów związanych z dokonywaniem czynności bankowych, jeżeli umowy

te zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych biur.

Klauzule zawierają informacje o warunkach, na jakich banki przekazują dane do

biura informacji gospodarczej, o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy

o udostępnianiu informacji gospodarczych. Banki mogą przekazać informacje

także o oparciu o Bankowy Tytuł Egzekucyjny, jeżeli jest on zaopatrzony w klauzulę wykonalności.