Przekaz w obrocie dewizowym jest to transakcja płatnicza obejmująca:

 • polecenie wypłaty
 • przelew SEPA
 • przekaz w Grupie BPS
 

 

Przelew SEPA

Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki:

   • waluta transakcji EUR;
   • dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony
   • występuje opcja kosztowa „SHA";
   • przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
   • bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT.