• dla osób fizycznych
  • 0 zł za otwarcie rachunku
  • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe
 

Korzyści

  • 0 zł za otwarcie rachunku
  • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe
  • wpłaty i wypłaty w dowolnej wysokości*

*pierwsza wpłata w wysokości nie niższej niż 10 USD, 10 EUR, 5 GBP, 20 CHF (w zależności od waluty rachunku).