• okres trwania lokaty wynosi 6 miesięcy,
  • oprocentowanie zmienne 0,5%
  • minimalna kwota wkładu 1000,00 zł
  • możliwość dopłacania w dowolnej kwocie i terminie
 

Korzyści

  • minimalna kwota wkładu 1000,00 zł
  • lokata dostępna wyłącznie przez Internet
  • oprocentowanie zmienne 0,5%
  • gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego