• okres trwania lokaty wynosi 3 miesięcy,
  • oprocentowanie stałe 0,25%
  • minimalna kwota wkładu 1000,00 zł
  • możliwość dopłacania w dowolnej kwocie i terminie
 

Korzyści

  • minimalna kwota wkładu 1000,00 zł
  • lokata dostępna w placówkach oraz przez Internet
  • oprocentowanie stałe 0,25%
  • możliwość otwarcia nieograniczonej liczby rachunków lokat
  • gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego