• okres trwania lokaty wynosi 3 miesiące
  • minimalna kwota wkładu 1 000,00 zł
  • możliwa dopłata środków w okresie trwania lokaty w dowolnej wysokości
 

Korzyści

  • 0 zł za otwarcie lokaty,
  • minimalna kwota wkładu 1 000,00 zł,
  • oprocentowanie zmienne: 0,4%
  • gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.