• okres trwania lokaty wynosi 3 lub 6 miesięcy
 • minimalna kwota wkładu 1 000,00 zł
 • kapitalizacja po 3 i 6 miesiącach
 • otwarcie lokaty w placówkach Banku
 

Korzyści

 • 0 zł za otwarcie lokaty,
 • minimalna kwota wkładu 1 000,00 zł,
 • oprocentowanie stałe:

  0,5% - pierwszy 3 miesiące

  0,8% - kolejne 3 miesiące

 • lokata dostępna wyłącznie w placówkach Banku,
 • gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.