Klienci naszego Banku mogą korzystać z przelewów natychmiastowych Express Elixir obsługiwanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową.


System umożliwia przesyłanie pieniędzy wyłącznie w PLN, pomiędzy kontami prowadzonymi w różnych bankach krajowych, w czasie kilku sekund.

Usługa dostępna jest zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. To praktyczne rozwiązanie sprawdza się zawsze, gdy musisz błyskawicznie uregulować należności lub natychmiast wysłać komuś pieniądze.Środki trafiają na wskazany rachunek bankowy w kilka sekund od zatwierdzenia transakcji.

Przelewy natychmiastowe Express Elixir realizować w placówce banku oraz za pośrednictwem systemu bankowości internetowej PBSbank24.

Maksymalna kwota pojedynczego przelewu to 20 000 zł. Realizacja przelewów jest możliwa jeśli przelew zostanie złożony w godzinach dostępności systemu rozliczeniowego Express Elixir w Banku Nowym BFG S.A. oraz w banku odbiorcy. Godziny dostępności dla klientów naszego Banku: od 6:00 do 22:00 (od poniedziałku do niedzieli).

 
Za wykonanie przelewu w systemie Express Elixir Bank pobiera opłatę zgodną z Taryfą Opłat i Prowizji.

 

Dyspozycja przelewu Express Elixir nie może być złożona z przyszłą datą realizacji, jak również na rachunki ZUS oraz na rachunki organów podatkowych (US).

 

Dodatkowych informacji o systemie Express Elixir jak również aktualną listę banków, które są uczestnikami systemu można uzyskać na stronie: wykaz banków uczestniczących w systemie Express Elixir.

 

Więcej o Express Elixir: https://www.expresselixir.pl/.