• 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego (konta)
 • 0 zł za obsługę karty debetowej
 • 0 zł za wypłaty gotówki z bankomatów BN BFG S.A.
 

Korzyści

 • 0 zł za otwarcie konta
 • 0 zł za pięć pierwszych w miesiącu kalendarzowym wypłat gotówki z obcych bankomatów w kraju
 • 0 zł za pięć pierwszych w miesiącu kalendarzowym transakcji obejmujących:
  • polecenie przelewu wewnętrznego na pozostałe rachunki
  • polecenie przelewu w systemie Elixir
  • zlecenie stałe
 • 0 zł za kartę płatniczą wydaną do konta
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów BN BFG S.A.