• 0 zł za dostęp do usługi bankowości biometrycznej
  • 0 zł za kartę płatniczą wydaną do konta*
  • 0 zł za wypłaty z bankomatów BN BFG S.A.
 

Korzyści

  • 0 zł za otwarcie konta
  • 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe
  • 0 zł za dostęp do usługi biometrii, umożliwiającej wypłatę gotówki bez użycia karty płatniczej w sieci bankomatów Banku Nowego BFG S.A.
  • 0 zł miesięcznie za kartę wydaną do konta *
  • 0 zł za wypłaty z bankomatów BN BFG S.A.
  • kredyt gotówkowy z korzystniejszymi warunkami cenowymi
     

       * wystarczy, że wartość transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu rozliczeniowym wyniesie co najmniej 500 zł, w przeciwnym wypadku opłata 5 zł.