Bank Nowy BFG S.A. współpracuje z Concordia Polska TUW oraz Concordia Capital S.A. gwarantując stabilność finansową i bezpieczeństwo w trudnych sytuacjach losowych. Oferujemy ubezpieczenia majątkowe oraz na życie i zdrowie dzięki którym możemy zminimalizować straty materialne z tytułu zaistniałych zdarzeń ubezpieczeniowych.

Zabezpiecz swój majątek, dom lub mieszkanie od kradzieży bądź innych zdarzeń losowych.

Zapewnij Sobie i Twojej rodzinie wsparcie finansowe w ważnych i trudnych chwilach.

Skorzystaj i czuj się bezpiecznie za granicą.

Zabezpieczenie od ryzyk typowych dla tej branży.