Bank Nowy BFG S.A. współpracuje z Concordia Polska TUW oraz Concordia Capital S.A. gwarantując stabilność finansową i bezpieczeństwo w trudnych sytuacjach losowych. Oferujemy ubezpieczenia majątkowe oraz na życie i zdrowie dzięki którym możemy zminimalizować straty materialne z tytułu zaistniałych zdarzeń ubezpieczeniowych.