Ubezpieczenie zapewnia wypłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia lub utraty ubezpieczonego mienia na skutek działania ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku.

Zalety ubezpieczenia:

  • konkurencyjna oferta  na rynku ubezpieczeń 
  • zminimalizowanie strat materialnych z tytułu zaistniałych zdarzeń ubezpieczeniowych
  • proste i szybkie procedury likwidacji szkodySzczegóły:

  • ubezpieczeniem można objąć: domy, mieszkania, domki letniskowe, domy w trakcie budowy, garaże i inne budynki wchodzące w  skład majątku, stałe elementy mieszkań, ruchomości domowe, sprzęt elektroniczny, ogrodzenie, elementy małej architektury
  • dodatkowa możliwość ubezpieczenia się od ryzyk: Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, usług Assistance oraz Ochrony Prawnej

Bank Nowy BFG S.A. współpracuje z:


Skorzystaj z formularza, zadzwoń lub odwiedź nas osobiście

Wypełnij formularz umieszczony w prawym górnym rogu strony.
Zadzwoń: 801 372 772

  

Odwiedź placówkę banku
Podczas spotkania doradca przedstawi Ci ofertę banku w zakresie ubezpieczeń.