W związku ze wzmożonymi w ostatnim czasie próbami ataków typu phishing, które wymierzone są w klientów bankowości internetowej, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i wzmożonej czujności, podczas korzystania z usług internetowych Banku.

Możesz paść ofiarą wyłudzania danych do logowania i stracić wszystkie pieniądze.

Cyberprzestępcy za pośrednictwem strony phishing, na której zostały wykorzystane logotypy oraz wzory oryginalnej strony banku, przejmują dane logowania oraz dane autoryzacyjne do bankowości. Przechwycone w ten sposób informacje wykorzystują do kradzieży środków z konta bankowego ofiary.


Jak rozpoznać, że jesteś na dobrej stronie logowania?


- Upewnij się, że nawiązałeś komunikację z Bankiem w szyfrowanym połączeniu. Poprawny adres strony to: https://sbe.pbsbank.pl

- Sprawdź aktualność certyfikatu wydanego dla sbe.pbsbank.pl przez Certum Extended Validation CA, Unizeto Technologies S.A.

- Pamiętaj, aby zakończyć pracę w systemie poprzez użycie opcji ‘Wyloguj’ gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji.

- Jeżeli stwierdzisz jakąkolwiek niezgodność prosimy o niezwłoczne zaniechanie wszelkich czynności oraz natychmiastowy kontakt z Bankiem: 801 372 772, +48 13 46 55 750

- Szczegółowe zasady bezpieczeństwa opisane są w dokumencie: Zasady bezpiecznego korzystania z usług bankowości elektronicznej PBSbank24, które pełna treść dostępna jest na stronie Banku w tym dokumencie.


Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa transakcji bankowych w Internecie, znajdą Państwo również w poniższym linku:

https://zbp.pl/dla-klientow/bezpieczne-bankowanie/bankowosc-internetowa


Bank Nowy BFG S.A. dba o poziom bezpieczeństwa oferowanych usług i produktów oraz stale monitoruje występujące zagrożenia. W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów na stronie Banku zamieszczamy komunikaty informujące o pojawiających się zagrożeniach.