ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

 

Bank Nowy BFG S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000823132, posiadającego nr NIP 701-096-45-07, nr REGON 385287279, o kapitale zakładowym 25.000.000 zł, zwanym dalej „Bankiem",

 

zaprasza do składania przez podmioty zainteresowane pisemnych oświadczeń o zamiarze nabycia wierzytelności

 
Do sprzedaży przeznaczony został pakiet:

- złożony z 466 wierzytelności detalicznych (Pakiet Detal) o łącznym zaangażowaniu w kapitale 20 635 414,62 zł.

- złożony z 487 wierzytelności korporacyjnych (Pakiet Korpo) o łącznym zaangażowaniu w kapitale 176 083 876,64 zł.

 

Szczegółowy opis warunków sprzedaży wierzytelności Banku umieszczony został na stronie internetowej:

www.banknowybfg.pl/pakietowa-sprzedaz-wierzytelnosci

 

Oświadczenia o zamiarze nabycia wierzytelności powinny spełniać wymagania określone przez Bank w „Warunkach sprzedaży wierzytelności” umieszczonych na wskazanej powyżej stronie internetowej Banku.

Oświadczenia nie spełniające określonych przez Bank warunków zostaną odrzucone.

 

Termin składania oświadczeń: 21 dni od ukazania się ogłoszenia prasowego. Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w procesie sprzedaży mogą zadawać Bankowi pytania przesyłając je drogą mailową na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Po dokonaniu wyboru oświadczeń spełniających kryteria określone w warunkach sprzedaży, Bank prześle informację o zakwalifikowaniu do II etapu sprzedaży, w którym należy składać propozycje cenowe w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki Banku.

 

O wyborze partnerów do rokowań (lub o niezakwalifikowaniu do rokowań) Bank zawiadomi pisemnie w terminie 14 dni od upływu terminu do składania propozycji cenowych.

 

Bank zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań na każdym etapie bez podania przyczyny.
Pliki do pobrania:

pdf Zaproszenie do rokowań (74 KB)

pdf Warunki sprzedaży wierzytelności (103 KB)

pdf Porozumienie o zachowaniu poufności (94 KB)

pdf Oświadczenie w rokowaniach (72 KB)

pdf Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (74 KB)